De CAPTURE group is een multidisciplinaire onderzoeksgroep die onderzoek doet naar psychotrauma bij patiënten, partners en zorgverleners.

 

 

Patiënten

2000 vrouwen per jaar ontwikkelen een post-traumatische stress stoornis na de bevalling in Nederland. De OptiMUM-studie doet onderzoek naar de behandeling van PTSS na de bevalling en angst voor de bevalling. Daarnaast is in maart 2016 de TEACH-studie gestart. Deze studie onderzoekt hoe vrouwen met een traumatische bevallingservaring denken dat dit voorkomen had kunnen worden. In april 2016 is de vragenlijst uitgegaan van de INSPIRE-studie, waarin wordt gekeken naar de informatiebehoefte op internet van zwangere vrouwen.

Partners

Partners kunnen de bevalling ook als traumatisch ervaren en een posttraumatische stressstoornis ontwikkelen, de IPAD-studie doet hier onderzoek naar.

Zorgverleners

Niet alleen de patiënt kan psychische klachten ontwikkelen na een ingrijpende gebeurtenis. Ook zorgverleners kunnen slachtoffer zijn na een incident. Onze zorgverlenersonderzoeken kijken hier naar. De onderzoeken die hieronder vallen zijn de STAR-studies en de WATER-studies

 


 

Dit zijn onze meest recente projecten

 

OptiMUM-studie

Multicenter trial naar het effect van EMDR bij zwangeren met een post traumatische stress stoornis na eerdere bevalling of met Fear of Childbirth.

Naar alle projecten

IPAD-studie

Identification of Parents in Distress: Prospectieve multicenter studie in de 2e lijn naar het vóórkomen van PTSS en PTS-symptomen, als gevolg van het meemaken van een ernstige fluxus post-partum, bij zowel patiënte als partner.

Naar alle projecten

TEACH-studie

Traumatic Events Associated with CHildbirth. In dit grootschalige online onderzoek wordt de preventie van traumatische bevallingservaringen onderzocht.

Naar alle projecten

Multidisciplinaire richtlijn

‘Postpartum PTSS en de traumatisch ervaren bevalling”. Deze richtlijn is en initatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.

Naar alle projecten

WATER-studies

Work-related Adverse and Traumatic Events Research. Dit onderzoek beschrijft het psychisch welbevinden, de coping en de opvang na traumatische gebeurtenissen op de werkvloer onder verloskundigen, gynaecologen en binnenkort orthopeden en psychiaters.

Naar alle projecten

STAR-studies

Screening for Trauma and Anxiety Recognition: Een enquête uitgezet onder Nederlandse gynaecologen en verloskundigen over de zorg voor vrouwen met angst voor de bevalling en traumatische bevallingservaring.

Naar alle projecten

INSPIRE-studie

INternet seeking-behavior for Pregnancy-related Information REsearch: een vragenlijst uitgezet onder zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger proberen te worden en vrouwen die minder dan 2 maanden geleden bevallen zijn, om hun informatie behoefte op internet, aangaande de zwangerschap te analyseren.

Naar alle projecten

 

Heeft u nog vragen?

 

Neem contact met ons op