De CAPTURE group is een multidisciplinaire onderzoeksgroep die onderzoek doet naar psychotrauma bij patiënten, partners en zorgverleners.

 

 

Patiënten

10 tot 20 procent van de vrouwen vindt de bevalling een traumatische ervaring, en 1 tot 3 procent van de vrouwen ontwikkelt een bevallingsgerelateerde post-traumatische stress stoornis. In 2019 is de richtlijn ‘Bevallingsgerelateerde PTSS’ verschenen waar meerdere leden van de Capture group aan hebben meegewerkt.
De OptiMUM-studie doet onderzoek naar EMDR behandeling voor angst voor de bevalling in een volgende zwangerschap. De HEAR studie onderzoekt bevalangst en de mate van hulp die vrouwen daarbij wensen. De VIP-studie onderzoekt of en hoe therapeuten vrouwen met PTSS tijdens de zwangerschap behandelen.
De TEACH-studies onderzochten de preventie van traumatische bevallingservaringen. De IPAD-studie onderzocht PTSS specifiek na een fluxus, overmatig bloedverlies na de bevalling.

Partners

Partners kunnen de bevalling ook als traumatisch ervaren en een posttraumatische stressstoornis ontwikkelen, de IPAD-studie doet hier onderzoek naar.

Zorgverleners

Niet alleen de patiënt kan psychische klachten ontwikkelen na een ingrijpende gebeurtenis. Ook zorgverleners kunnen slachtoffer zijn na een incident. De onderzoeken onder zorgverlenersonderzoeken kijken hiernaar (WATER-studies). In de STAR-studies werd onderzocht hoe verloskundigen en gynaecologen omgaan met vrouwen met angst voor de bevalling of PTSS na de bevalling