1. Capture Group
  2. Agenda

Agenda

AGENDA 2024

10 oktober | Complicatiedag NVOG (Amsterdam)
– Mariëlle van Pampus (voorzitter)

31 mei | Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie & Zwangerschap (LKPZ) (Leuven)
– workshop Traumatische ervaringen op de werkvloer, Mariëlle van Pampus

5 juni | Promotie Melanie Baas

28 mei | Complicatiedag NVOG (Amsterdam)
– Mariëlle van Pampus (voorzitter)

14 maart | ISPOG Bonn
– The results of The Perceive Study, a randomised trial on traumatic birth experiences, Mariëlle van Pampus

7 maart | Kraamcafé (Amsterdam)
– Begeleiden van vrouwen met een traumatische bevallingservaring, Claire Stramrood

6 maart | Medilex: Psyche en Zwangerschap
– Traumatisch ervaren bevallingen, Mariëlle van Pampus

AGENDA 2023

15 november | Complicatiedag NVOG (Amsterdam)
– Mariëlle van Pampus (voorzitter)

29 & 31 maart | IGO Doelencongres (Rotterdam)
– EMDR tijdens de zwangerschap, Mariëlle van Pampus
– Traumatische bevallingservaringen, Claire Stramrood
– Leren en verbeteren in de geboortezorg aan de hand van uitkomsten: Santeon, Mariëlle van Pampus

20 april | Medilex Psychiatrie en zwangerschap
– Traumatisch ervaren bevallingen, Mariëlle van Pampus

AGENDA 2022

12 november | HELLP stichting, HELLP-dag (Arnhem)
– Soms lopen de zwangerschap en bevalling heel anders dan verwacht. Wat kan het gevolg daarvan zijn?, Mariëlle van Pampus

15 juli | ISPOG World congress (Wenen, AUS)
— Trauma and childbirth, Mariëlle van Pampus

4+5 juli | NVOG Complicatiedagen
Mariëlle van Pampus (organisatie)

12 mei | Medilex Psychiatrie & Zwangerschap
— PTSS na de zwangerschap, Mariëlle van Pampus

20-21 april | Academie voor Psychosomatiek in de Obstetrie en Gynaecologie
— Tutor, Mariëlle van Pampus

7 april | VSV ZGV Ede
— Preventie Bevallingsgerelateerde PTSS en trauma, Claire Stramrood

12 april | VSV UMCG
Samen beslissen met een evidence-based geboorteplan, Claire Stramrood

21 januari | SCEM Bijblijfsessie bedrijfsartsen & verzekeringsartsen
— Bevallingsgerelateerd trauma en PTSS, Claire Stramrood


AGENDA 2021

9 december | SCEM Pijnbehandeling tijdens de baring 
— Hoe bereiden we de millenial voor op de bevalling? , Claire Stramrood

19 november | NVOG Gynaecongres
— Voorkomen van en beleid na traumatisch ervaren partus, Mariëlle van Pampus & Claire Stramrood

7 oktober | LKPZ cursus Psychiatrie en Zwangerschap
— Eerste onderzoeken naar de psychische gevolgen van Covid en zwangerschap, Mariëlle van Pampus 

24 september | Verlies in de Verloskunde 4
— Claire Stramrood (dagvoorzitter)

11 september | VEN workshop dag
— EMDR-behandeling na Peripartum Trauma en Verlies: Bekeken vanuit een systemisch en multidisciplinair perspectief, Claire Stramrood

26 mei | Psychiatrie en zwangerschap (Medilex)
— Posttraumatische stressstoornis (PTSS) na de zwangerschap, Mariëlle van Pampus

22 april | VOG Jubileumsymposium
— Droombevalling en PTSS richtlijn, Claire Stramrood

15 april | SCEM Masterclass Bevallingsgerelateerde PTSS en trauma
Claire Stramrood (dagvoorzitter)

10 april | VEN congres
— EMDR therapie in de zwangerschap: zinvol voor bevalangst? (de OptiMUM studie), Mariëlle van Pampus

30 maart | De bevalling: de mooiste ervaring van je leven!?, Verloskunde Academie Rotterdam
— Traumatische bevallingservaringen, Claire Stramrood

23 maart | Zwangerschapssymposium, PuntP Amsterdam
— Trauma en zwangerschap, Mariëlle van Pampus 

10 februari | Promotie Karel Scheepstra
— Posttraumatic stress disorder in a medical setting: the physician, patient and partner triad

 

AGENDA 2020

13 november | CAPTURE symposium

30 november | Promotie Minouk van Steijn
— Posttraumatic stress disorder – in women, partners and caregivers

29 november | Symposium Peer Support OLVG
— Mariëlle van Pampus

20 november | SCEM Verlies in de Verloskunde
Claire Stramrood (dagvoorzitter)
De impact op de zorgprofessional van een ongewenst uitkomst: Rouwt de zorgprofessional ook?, Mariëlle van Pampus

5 november | Gynaecongres
Gezond blijven als gynaecoloog, Mariëlle van Pampus

1 oktober | SCEM De vaginale baring en de bekkenbodem
— Psychotraumatische gevolgen van baringsletsel, Claire Stramrood

16 september | Medilex Psychiatrie en Zwangerschap
— Als de roze wolk schuilgaat achter donkere wolken, Mariëlle van Pampus

10 september| SCEM Zwangerschap en Mental Health: van Angst naar Vertrouwen
— Claire Stramrood (dagvoorzitter)

13 mei | Symposium “De bevalling; De mooiste ervaring van je leven?!”, Verloskunde Academie
— Claire Stramrood 

17 januari | LKPZ lustrum symposium
— Bevalplan: do’s en don’ts, Claire Stramrood
— PTSS bij (obstetrisch) hulpverleners, Mariëlle van Pampus

 

AGENDA 2019

27 november | Medilex: Psychiatrie en zwangerschap.
— Posttraumatische stressstoornis (PTSS) na de zwangerschap. Mariëlle van Pampus

19 november | Symposium ziekenhuispsychiatrie
— Multi-specialistische zorg in de obstetrie, hoe spreken we dezelfde taal? Birit Broekman en Mariëlle van Pampus

7 november | SCEM Verlieservaringen in de Geboortezorg
— Dagvoorzitter, Claire Stramrood

10 oktober | Curriculum Psyche en Soma, Canon van de somatiek
— Gynaecologie, Mariëlle van Pampus

9-12 oktober | ISPOG International Society for Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology
— Prevalence of depression, anxiety, posttraumatic stress and adverse events on the work-floor: a cross-sectional study among Dutch medical specialists, Mariëlle van Pampus
— Multidisciplinary guideline on the management of postpartum PTSD, Claire Stramrood
— 
Treatment for symptoms of PTSD in pregnant women with posttraumatic stress disorder (PTSD) after previous childbirth: a systematic review and case series, Melanie Baas
— Posttraumatic stress disorder in partners following severe postpartum hemorrhage, Minouk van Steijn
— Cognitive profiles of physicians and their relation to burn-out, Karel Scheepstra
— HEAR study: Request for HElp in fEAr of ChildbiRth: a cross sectional study in nulliparous women, Yvette Hendrix

Workshop ‘Depression and trauma in obstetrics’, Claire Stramrood (facilitator)
Sessie: How to take care of ourselves and our team, Mariëlle van Pampus (moderator)
— Sessie: Trauma in pregnancy and childbirth, Claire Stramrood (moderator)
— Sessie: Abstract Oral Presentations – Childbirth Trauma, Claire Stramrood (moderator)

3 oktober | SCEM Psychotraumatisering
— Psychotraumatisering na de bevalling, Claire Stramrood

21 juni | European Association of Psychosomatic Medicine
— The relationship between traumatic experiences of delivery and PTSS (complaints), Mariëlle van Pampus

4 april | Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Voorjaarscongres
—  Traumatisch ervaren bevallingen en PTSS (klachten), Mariëlle van Pampus
— De Optimum-studie: EMDR-therapie bij zwangeren  met een posttraumatische stress-stoornis na een vorige bevalling, of zwangeren  met bevalangst, Mariëlle van Pampus

8 maart | Symposium CAPTURE group

11-16 februari | SMFM, Society for Maternal and Fetal Medicine
— Posttraumatic stress disorder in partners of patients following severe postpartum hemorrhage, Minouk van Steijn

7 februari | SCEM Verloskundige zorgvragen buiten de richtlijn
— Traumatische bevallingen: de ervaringen van vrouwen, Claire Stramrood

22 januari | Universiteit van Nederland
— Wat gebeurt er als je niét op een ‘roze wolk’ zit na de bevalling?, Claire Stramrood

 

AGENDA 2018

18 december | Medilex congres Psychiatrie en Zwangerschap
—  Posttraumatische stress stoornis na de zwangerschap, Mariëlle van Pampus

23 november | LKPZ basiscursus Zwangerschap & Psychiatrie
— PTSS na de bevalling, Claire Stramrood
— Casuïstiek angst en depressie, Mariëlle van Pampus & Claire Stramrood

1 november | Avondsymposium NVOG Commissie Collegiale Ondersteuning
— Hoe te handelen bij juridische zaken op zakelijk en persoonlijk vlak, Mariëlle van Pampus

9 oktober | ISSHP (International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy)
— Paternal consequences of pre-eclampsia, Claire Stramrood

1 oktober | Refereeravond regio Noord-Oost Nederland
— Ingrijpende gebeurtenissen op de werkvloer; wat maken zorgverleners mee? Mariëlle van Pampus

25 juni | OLVG Thema avond
— Zorg voor de Santeon specialist: mental support. Mariëlle van Pampus (duo presentatie met Carlijn Kraakman)

30 mei | OLVG wetenschapsdag
— Post traumatic stress disorder after severe postpartum haemorrhage: the IPAD-study, Minouk van Steijn
— Workrelated Adverse and Traumatic Events Research, Karel Scheepstra

19 april | SCEM “Verlies in de Verloskunde”
— Claire Stramrood (dagvoorzitter)

7 april | Vereniging EMDR Nederland, 11e congres
— De OptiMUM-studie: EMDR-therapie bij zwangeren met een posttraumatische stress-stoornis na een vorige bevalling, of zwangeren met bevalangst, Melanie Baas

22 maart | SCEM Obstetric Medicine “Zwangerschap en Mental Health”
— Complexe psychosociale problematiek belicht vanuit casuïstiek en praktijk, Claire Stramrood (moderator)

10 maart | EBCOG European Congress
— Peer support and accident analysis, Mariëlle van Pampus

8 maart | Academie voor Psychosomatiek in de Obstetrie en Gynaecologie
— Zorgen voor onszelf en voor elkaar, Claire Stramrood

16 februari | Eigen regie in de geboortezorg
— Een traumatisch ervaren bevalling, hoe regie daar een rol in speelt, Mariëlle van Pampus

1 februari | Society for Maternal and Fetal Medicine (SMFM)
— Post traumatic stress disorder after severe postpartum haemorrhage (posterpresentatie van de IPAD-studie), Minouk van Steijn

19 januari | Symposium CAPTURE-group “Zwangerschap en Trauma”
— Sprekers : prof.dr. Ad de Jongh, prof.dr. Adriaan Honig, dr. Marieke Paarlberg, dr. Mariëlle van Pampus, dr. Claire Stramrood, Melanie Baas, Minouk van Steijn, Nadine de Vries

 

AGENDA 2017

14 december | OPEN Netwerkbijeenkomst “Peer support”
— Opvang na traumatische gebeurtenissen, Mariëlle van Pampus

16 november | Kraamcafé
— Preventie van traumabevallingen: de juiste nazorg blijkt essentieel, Claire Stramrood

6 oktober | DAIMH symposium “Stress de ultieme vijand?”
— Trauma en stress rondom de bevalling en de gevolgen voor het kind, Claire Stramrood

28 september | Symposium: Incidenten in de gezondheidszorg”
— Disclosure gesprek: casus calamiteitenmelding, Mariëlle van Pampus

23 juni | De Geboortenis symposium “Positive postpartum health”
— Post traumatic stress following pregnancy and childbirth, Mariëlle van Pampus

4 juni | The 15th European Society for Traumatic Stress Studies Conference
— Post traumatic stress disorder following childbirth, Minouk van Steijn

2 juni | LKPZ / ErasmusMC symposium “Moeder en baby united: van nul tot nu”
— Preventie van traumatische bevallingservaringen en postpartum PTSS, Claire Stramrood

11 mei | Arq symposium “Zorg voor de zorgprofessional”
— Onderzoek naar second victims, coping en opvang na ingrijpende incidenten op de werkvloer onder verloskundigen en specialisten, Mariëlle van Pampus

23 maart | SCEM symposium “Obstetric Medicine XXII: Zwangerschap en mental health”
— Preventie van traumatische bevallingservaringen, Claire Stramrood
— Ingrijpende gebeurtenissen: Wat maken zorgverleners mee, Mariëlle van Pampus

16 maart | APOG – Academie voor Psychosomatiek in de Obstetrie en Gynaecologie
— Zorgen voor onszelf en voor elkaar, Claire Stramrood

9 maart | VSV Kracht Arnhem themabijeenkomst Wensen buiten de geadviseerde zorg: waarom?  Hoe gaan we ermee om?
— Preventie van PTSS na de bevalling en traumatische bevallingservaringen, Claire Stramrood

 

AGENDA 2016

2 december | NVOG Werkgroep Klinische Verloskunde symposium
— Ingrijpende gebeurtenissen: wat maken verloskundingen meeClaire Stramrood

24 november | VSV Rotterdam Noord thema avond traumatische bevalling
— PTSS na de bevallingClaire Stramrood

23 november | Regionale opleidingsdag Orthopedie Amsterdam “Calamiteiten”
— Ingrijpende gebeurtenissen op de werkvloer, Karel Scheepstra

11 november | Revalidatieartsen vakvergadering
— ‘How do we feel today, doctor?’, Mariëlle van Pampus

12 mei | International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology (ISPOG), Malaga
— Prevention of traumatic delivery experiences, Claire Stramrood

26 april | Womens Mental Health Group, Erasmus MC Rotterdam
— Posttraumatic stress disorder following childbirth, Claire Stramrood

21 april | Themaraad Optimaal Functioneren: ‘De uitwerking in de praktijk’
— Mariëlle van Pampus

17 maart | SCEM symposium “Obstetric Medicine XXII: Zwangerschap en mental health”
— Posttraumatische stressstoornis na zwangerschap en bevalling, Claire Stramrood

10 maart | APOG – Academie voor Psychosomatiek in de Obstetrie en Gynaecologie
— Intercollegiale opvang na ingrijpende gebeurtenissen, Claire Stramrood

 

AGENDA 2015

13 november | Gynaecongres, Oranjedag
— Lancering NVOG commissie Collegiale Ondersteuning naar aanleiding van onderzoek impact ingrijpende gebeurtenissen op de werkvloer, Mariëlle van Pampus en Claire Stramrood

14 oktober | VSV Bronovo thema avond
— Angst en trauma in de verloskunde: achtergronden en praktische handvatten voor verloskundig zorgverleners, Claire Stramrood

2 oktober | Cluster symposium Maastricht
— Ingrijpende gebeurtenissen op de werkvloer – een onderzoek onder gynaecologen, Melanie Baas

24 september | Vumc Symposium incidenten in de patiëntenzorg
— Second victims, coping en opvang na belastende gebeurtenissen op de werkvloer onder gynaecologen in Nederland, Karel Scheepstra

28 juni | Kwaliteitsuur VUmc
— Nog één dode baby en dan houd ik er mee op, Melanie Baas

18 juni | PAN inspiratiedag
— De impact van belastende gebeurtenissen op de werkvloer, Mariëlle van Pampus

4 juni | Prudentia conferentie
— Nog een dode baby en ik stop, Mariëlle van Pampus

22 mei | European Congress on Intrapartum Care (ECIC), Porto (Portugal)
— Work-related adverse events leaving their mark: a survey among Dutch gynaecologists, Melanie Baas

14 april | Verloskundig platform
— Resultaten onderzoek ingrijpende gebeurtenissen bij verloskundigen, Mariëlle van Pampus

9 april | Anna Paviljoen OLVG Symposium
— Psychisch welzijn van de zwangere, haar partner en de hulpverlener – plenaire sessie en workshop, Mariëlle van Pampus en Melanie Baas

9 april | VSV Ede themaavond
— Angst, trauma en bevallen: achtergronden en praktische tips voor verloskundig zorgverleners, Claire Stramrood

16 maart | Refereeravond Gynaecologie Vumc en AMC
— Ingrijpende gebeurtenissen op de werkvloer, Melanie Baas

6 maart | APOG – Academie voor Psychosomatiek in de Obstetrie en Gynaecologie
— Hoe zorgen we voor onszelf? Over opvang na traumatische gebeurtenissen, Claire Stramrood

15 februari | Kick-off avond Optimum studie
— Melanie Baas, Claire Stramrood, Mariëlle van Pampus

23 januari | LKPZ lustrum symposium
— Posttraumatische stress na de bevalling: herkenning, behandeling en preventie, Claire Stramrood