1. Capture Group
  2. Agenda

Agenda

AGENDA 2018

30 mei | OLVG wetenschapsdag

— Post traumatic stress disorder after severe postpartum haemorrhage: the IPAD-study, Minouk van Steijn

— Workrelated Adverse and Traumatic Events Research, Karel Scheepstra

19 april | SCEM “Verlies in de Verloskunde” 

— Claire Stramrood (dagvoorzitter)

7 april | Vereniging EMDR Nederland, 11e congres

— De OptiMUM-studie: EMDR-therapie bij zwangeren met een posttraumatische stress-stoornis na een vorige bevalling, of zwangeren met bevalangst, Melanie Baas

22 maart | SCEM Obstetric Medicine “Zwangerschap en Mental Health”

— Complexe psychosociale problematiek belicht vanuit casuïstiek en praktijk, Claire Stramrood (moderator)

10 maart | EBCOG European Congress

— Peer support and accident analysis, Mariëlle van Pampus

8 maart | Academie voor Psychosomatiek in de Obstetrie en Gynaecologie

— Zorgen voor onszelf en voor elkaar, Claire Stramrood

16 februari | Eigen regie in de geboortezorg

— Een traumatisch ervaren bevalling, hoe regie daar een rol in speelt, Mariëlle van Pampus

1 februari | Society for Maternal and Fetal Medicine (SMFM)

— Post traumatic stress disorder after severe postpartum haemorrhage (posterpresentatie van de IPAD-studie), Minouk van Steijn

19 januari | Symposium CAPTURE-group “Zwangerschap en Trauma” 

— Sprekers : prof.dr. Ad de Jongh, prof.dr. Adriaan Honig, dr. Marieke Paarlberg, dr. Mariëlle van Pampus, dr. Claire Stramrood, Melanie Baas, Minouk van Steijn, Nadine de Vries

 

AGENDA 2017

14 december | OPEN Netwerkbijeenkomst “Peer support”

— Opvang na traumatische gebeurtenissen, Mariëlle van Pampus

16 november | Kraamcafé

— Preventie van traumabevallingen: de juiste nazorg blijkt essentieel, Claire Stramrood

6 oktober | DAIMH symposium “Stress de ultieme vijand?”

— Trauma en stress rondom de bevalling en de gevolgen voor het kind, Claire Stramrood

28 september | Symposium: Incidenten in de gezondheidszorg”

Disclosure gesprek: casus calamiteitenmelding, Mariëlle van Pampus

23 juni | De Geboortenis symposium “Positive postpartum health”

Post traumatic stress following pregnancy and childbirth, Mariëlle van Pampus

4 juni | The 15th European Society for Traumatic Stress Studies Conference

— Post traumatic stress disorder following childbirth, Minouk van Steijn

2 juni | LKPZ / ErasmusMC symposium “Moeder en baby united: van nul tot nu”

Preventie van traumatische bevallingservaringen en postpartum PTSS, Claire Stramrood

11 mei | Arq symposium “Zorg voor de zorgprofessional”

— Onderzoek naar second victims, coping en opvang na ingrijpende incidenten op de werkvloer onder verloskundigen en specialisten, Mariëlle van Pampus

23 maart | SCEM symposium “Obstetric Medicine XXII: Zwangerschap en mental health”

Preventie van traumatische bevallingservaringen, Claire Stramrood

Ingrijpende gebeurtenissen: Wat maken zorgverleners mee, Mariëlle van Pampus

16 maart | APOG – Academie voor Psychosomatiek in de Obstetrie en Gynaecologie

Zorgen voor onszelf en voor elkaar, Claire Stramrood

9 maart | VSV Kracht Arnhem themabijeenkomst Wensen buiten de geadviseerde zorg: waarom?  Hoe gaan we ermee om?

Preventie van PTSS na de bevalling en traumatische bevallingservaringen, Claire Stramrood

 

 

AGENDA 2016

2 december | NVOG Werkgroep Klinische Verloskunde symposium

— Ingrijpende gebeurtenissen: wat maken verloskundingen mee, Claire Stramrood

24 november | VSV Rotterdam Noord thema avond traumatische bevalling

— PTSS na de bevalling, Claire Stramrood

23 november | Regionale opleidingsdag Orthopedie Amsterdam “Calamiteiten”

— Ingrijpende gebeurtenissen op de werkvloer, Karel Scheepstra

11 november | Revalidatieartsen vakvergadering

— ‘How do we feel today, doctor?’, Mariëlle van Pampus

12 mei | International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology (ISPOG), Malaga

— Prevention of traumatic delivery experiences, Claire Stramrood

26 april | Womens Mental Health Group, Erasmus MC Rotterdam

— Posttraumatic stress disorder following childbirth, Claire Stramrood

21 april | Themaraad Optimaal Functioneren: ‘De uitwerking in de praktijk’

— Mariëlle van Pampus

17 maart | SCEM symposium “Obstetric Medicine XXII: Zwangerschap en mental health”

— Posttraumatische stressstoornis na zwangerschap en bevalling, Claire Stramrood

10 maart | APOG – Academie voor Psychosomatiek in de Obstetrie en Gynaecologie

— Intercollegiale opvang na ingrijpende gebeurtenissen, Claire Stramrood

 

AGENDA 2015

13 november | Gynaecongres, Oranjedag

— Lancering NVOG commissie Collegiale Ondersteuning naar aanleiding van onderzoek impact ingrijpende gebeurtenissen op de werkvloer, Mariëlle van Pampus en Claire Stramrood

14 oktober | VSV Bronovo thema avond

— Angst en trauma in de verloskunde: achtergronden en praktische handvatten voor verloskundig zorgverleners, Claire Stramrood

2 oktober | Cluster symposium Maastricht

— Ingrijpende gebeurtenissen op de werkvloer – een onderzoek onder gynaecologen, Melanie Baas

24 september | Vumc Symposium incidenten in de patiëntenzorg

— Second victims, coping en opvang na belastende gebeurtenissen op de werkvloer onder gynaecologen in Nederland, Karel Scheepstra

28 juni | Kwaliteitsuur VUmc

— Nog één dode baby en dan houd ik er mee op, Melanie Baas

18 juni | PAN inspiratiedag

— De impact van belastende gebeurtenissen op de werkvloer, Mariëlle van Pampus

4 juni | Prudentia conferentie

— Nog een dode baby en ik stop, Mariëlle van Pampus

22 mei | European Congress on Intrapartum Care (ECIC), Porto (Portugal)

— Work-related adverse events leaving their mark: a survey among Dutch gynaecologists, Melanie Baas

14 april | Verloskundig platform

— Resultaten onderzoek ingrijpende gebeurtenissen bij verloskundigen, Mariëlle van Pampus

9 april | Anna Paviljoen OLVG Symposium

— Psychisch welzijn van de zwangere, haar partner en de hulpverlener – plenaire sessie en workshop, Mariëlle van Pampus en Melanie Baas

9 april | VSV Ede themaavond

— Angst, trauma en bevallen: achtergronden en praktische tips voor verloskundig zorgverleners, Claire Stramrood

16 maart | Refereeravond Gynaecologie Vumc en AMC

— Ingrijpende gebeurtenissen op de werkvloer, Melanie Baas

6 maart | APOG – Academie voor Psychosomatiek in de Obstetrie en Gynaecologie

— Hoe zorgen we voor onszelf? Over opvang na traumatische gebeurtenissen, Claire Stramrood

15 februari | Kick-off avond Optimum studie

— Melanie Baas, Claire Stramrood, Mariëlle van Pampus

23 januari | LKPZ lustrum symposium

— Posttraumatische stress na de bevalling: herkenning, behandeling en preventie, Claire Stramrood