1. Capture Group
  2. IPAD studie

IPAD studie

IPAD studie

Identification of Parents in Distress: Prospectieve multicenter studie in de 2e lijn naar het vóórkomen van PTSS en PTS-symptomen, als gevolg van het meemaken van een ernstige fluxus post-partum, bij zowel vrouw als partner. Inmiddels zijn alle patiënten voor de studie geincludeerd.

Achtergrond

Na een traumatische gebeurtenis in het leven bestaat er een risico op het ontwikkelen van een post-traumatische stress stoornis (PTSS). De life-time prevalentie is 7,4% in Nederland. Bij 1,2% van de vrouwen in Nederland ontstaat PTSS na een bevalling, vaker na een traumatische complicatie. Ook de partners lopen een verhoogd risico na het aanschouwen van een traumatische obstetrische complicatie. PTSS kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Wij hopen middels deze studie te achterhalen hoe groot het risico is om PTSS te ontwikkelen na een ernstige fluxus postpartum (≥ 2000cc).

Methode

Inclusie patiënten: patiënten met ≥ 2000cc fluxus postpartum en hun partners.

Inclusie controles: 2 controle patiënten (<500 cc bloedverlies) en hun partners. De controlegroep bevat patiënten die voor en na de patiënte met de fluxus zijn bevallen.

Exclusiecriteria: PTSS in voorgeschiedenis, niet Engels- of Nederlandssprekend.

Patiënten ontvangen 5-6 weken postpartum per email een link voor het invullen van een vragenlijst waarmee middels 20 vragen (PCL-5) wordt gekeken of er sprake is van symptomen die passen bij PTSS. Indien er op basis van de uitkomst van de vragenlijst een verdenking is op PTSS nemen wij contact op met de patiënte en/of de partner en zullen wij een telefonisch interview (CAPS-5) afnemen om de definitieve diagnose te kunnen stellen.

Hypothese en doel

We verwachten dat vrouwen met die een fluxus postpartum van ≥ 2000 cc doormaken en hun partners een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van PTSS en post-traumatische stress symptomen, in vergelijking met patiënten waarbij  geen fluxus postpartum optreedt. Met deze kennis verwachten we deze patiëntengroep beter te kunnen begeleiden postpartum.

Voortgang

Inmiddels zijn alle patiënten voor de studie geincludeerd en worden de resultaten geanalyseerd.

 

Download informatie brief   Project opzet   IPAD Poster