1. Capture Group
  2. Projecten: HEAR

Projecten: HEAR

HEAR-study: Request for HElp in fEAr of Childbirth: a cross sectional study in nulliparous women
Via een online vragenlijst wordt onderzocht of zwangerschapsduur invloed heeft op de mate van bevalangst. Daarnaast wordt gekeken of vrouwen behoefte hebben aan extra hulp voor bevalangst.

Waar gaat deze studie over?
We weten dat extreme bevalangst (Fear of Childbirth, FoC) een hoger risico geeft op PTSS na de bevalling, een grotere kans op postpartum depressie en hechtingsproblemen. Daarnaast zien we dat er vaker medisch wordt ingegrepen, zowel op eigen wens (zoals het willen van een keizersnede) als door een spoed situatie.

Bevalangst kan zowel in vrouwen die nog nooit bevallen zijn voorkomen (nullipara’s) als in vrouwen die al ooit bevallen zijn (multipara’s).

Er is nog weinig bekend over het beloop van deze angst tijdens de zwangerschap en of deze gerelateerd is aan zwangerschapsduur. Daarnaast willen we weten: hebben vrouwen behoefte aan extra hulp voor deze angst, of krijgen zij hiervoor al voldoende steun?

Het doel is om een optimaal screeningsmoment en daarmee behandelmoment te vinden voor bevalangst.

Wie kan meedoen?
 *   Vrouwen die tevens nog nooit eerder langer dan 16 weken zwanger geweest zijn
*  Vrouwen die op dit moment zwanger zijn (elke zwangerschapsduur)

*   Vrouwen moeten 18 jaar of ouder zijn
*   Vrouwen moeten in staat zijn om vragenlijsten in het Nederlands in te vullen

Deelnemers kunnen zich aanmelden op www.olvg.nl/hear en krijgen dan een eenmalige online vragenlijst per mail gestuurd. De vragenlijst kost ongeveer 20 minuten om in te vullen. Het is in principe een eenmalige vragenlijst, maar een deel zal tijdens de vragenlijst gevraagd worden of ze later in de zwangerschap nogmaals een vragenlijst willen invullen.