1. Capture Group
  2. TEACH studie

TEACH studie

Preventie van traumatische bevallingen: onderzoek onder 2192 vrouwen met een traumatische bevallingservaring

2192 Vrouwen met een traumatische bevallingservaring gaven aan wat voor hen het meest traumatisch was, wat zorgverleners anders hadden kunnen doen en wat zij zelf anders hadden willen doen om de traumatische ervaring te voorkomen. Controleverlies, angst voor de baby’s gezondheid en pijn waren volgens de deelnemers de belangrijkste oorzaken van hun trauma. Betere communicatie, zorgverleners die goed naar hen luisteren en meer praktische en emotionele ondersteuning had volgens vrouwen hun traumatische ervaring kunnen voorkomen.

 

Meer informatie