1. Capture Group
  2. TEACH studies

TEACH studies

Traumatic Experiences Associated with CHildbirth (TEACH)

De TEACH studies gaan over de preventie van traumatische bevallingservaringen

TEACH 1
2192 Vrouwen met een traumatische bevallingservaring gaven aan wat voor hen het meest traumatisch was, wat zorgverleners anders hadden kunnen doen en wat zij zelf anders hadden willen doen om de traumatische ervaring te voorkomen. Controleverlies, angst voor de baby’s gezondheid en pijn waren volgens de deelnemers de belangrijkste oorzaken van hun trauma. Betere communicatie, zorgverleners die goed naar hen luisteren en meer praktische en emotionele ondersteuning had volgens vrouwen hun traumatische ervaring kunnen voorkomen. Download hier het artikel.

TEACH 2
Dit deel van het onderzoek richt zich op predictoren voor PTSS bij vrouwen die een traumatische bevalling hebben gehad. Vrouwen die angst hadden voor hun eigen leven of dat van hun baby, en vrouwen met weinig sociale steun en die niet goed met stressvolle situaties kunnen omgaan (slechte coping) hebben een grotere kans om na het meemaken van een traumatische bevallingservaring PTSS (klachten) te ontwikkelen. Download hier het artikel.

TEACH 3
Dit onderzoek richt zich op de zwangerschap ná een eerdere traumatische bevallingservaring. Doel is beter te begrijpen hoe het komt dat sommige mensen na een eerdere traumatische ervaring de volgende bevalling wél als positief ervaren en anderen niet. Het artikel is momenteel under review.

Voor meer informatie over de TEACH studies zie: www.traumatischebevalling.nl

Meer informatie