1. Capture Group
  2. STAR studies

STAR studies

STAR studies

Screening for Anxiety and Trauma Recognition
Wat weten en vinden gynaecologen en verloskundigen van angst voor de bevalling en PTSS na de bevalling? Wat is hun kennis, attitude en hoe wordt de zorg georganiseerd?

244 gynaecologen en 217 verloskundigen deden mee met deze onderzoeken.
Gynaecologen en verloskundigen hadden meer kennis over de risicofactoren, symptomen en gevolgen van angst voor de bevalling dan over PTSS na de bevalling.
De attitudes van verloskundigen en gynaecologen tegenover vrouwen met angst voor de bevalling en (vermoeden op) postpartum PTSS was volgens henzelf overwegend positief en compassievol. Er wordt veel verwezen naar andere zorgverleners, zoals psychologen.
Op de vraag wat zij zelf deden om bij vrouwen angst tijdens de bevalling te verminderen en de kans op een traumatische bevallingservaring te reduceren, waren de meest frequent gegeven antwoorden door gynaecologen en verloskundigen: (1) goede uitleg geven en informed consent, en (2) een rustige omgeving creëren, de tijd nemen en luisteren. Hierin bestaat een discrepantie met wat vrouwen zelf vaak aangeven (in andere onderzoeken), namelijk dat deze zaken vaak ontbreken en het gebrek er aan bijdraagt aan traumatische ervaringen.
74% van de gynaecologen zou een sectio op verzoek uitvoeren bij vrouwen met ernstige angst voor de bevalling, als zij ondanks adequate psychologische behandeling angstig bleven.

Conclusies: Er is meer kennis nodig van verloskundigen en gynaecologen over angst voor de bevalling en, met name, PTSS na de bevalling. Dit zou een vast onderdeel van de opleidingen moeten worden.

Publicaties (KLIK):
STAR- gynaecologen
STAR- verloskundigen