1. Capture Group
  2. Projecten

Projecten

OptiMUM-studie

Multicenter trial naar het effect van EMDR bij zwangeren met een post traumatische stress stoornis na eerdere bevalling of met Fear of Childbirth.

Meer informatie  Download informatie brief

IPAD-studie

Identification of Parents in Distress: Prospectieve multicenter studie in de 2e lijn naar het vóórkomen van PTSS en PTS-symptomen, als gevolg van het meemaken van een ernstige fluxus post-partum, bij zowel vrouw als partner.

Meer informatie   Download informatie brief

STAR-studie

Survey for Trauma and Anxiety Recognition: Een enquête uitgezet onder Nederlandse gynaecologen (en binnenkort ook verloskundigen) over de zorg voor vrouwen met angst voor de bevalling en traumatische bevallingservaringen.

Meer informatie

Water studies

WATER staat voor Work-related Adverse and Traumatic Events Research. Binnen verschillende medische beroepsgroepen wordt onderzoek gedaan naar coping, opvang na ingrijpende incidenten en second victims. 

Meer informatie

TEACH-studie

Traumatic Events Associated with CHildbirth. In dit grootschalige online onderzoek wordt de preventie van traumatische bevallingservaringen onderzocht.

Meer informatie

Richtlijn

Multidisciplinaire richtlijn “postpartum PTSS en traumatische bevallingservaringen”. Initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.

Meer informatie

INSPIRE-studie

De titel van deze studie staat voor: INternet seeking-behavior for Pregnancy-related Information REsearch. Voor deze studie is er een vragenlijst uitgezet onder zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger proberen te worden en vrouwen die minder dan 2 maanden geleden bevallen zijn, om hun informatie behoefte op internet, aangaande de zwangerschap te analyseren.  

Meer informatie