1. Capture Group
  2. Projecten

Projecten

OptiMUM-studie

Multicenter trial naar het effect van EMDR bij zwangeren met een post traumatische stress stoornis na eerdere bevalling of met Fear of Childbirth.

Meer informatie  Download informatie brief

HEAR-studie

Request for HElp in fEAr of Childbirth. Over de invloed van zwangerschapsduur op de mate van bevalangst en de behoefte van vrouwen aan extra hulp voor bevalangst.

Meer informatie DOE MEE

IPAD-studie

Identification of Parents in Distress: Prospectieve multicenter studie in de 2e lijn naar het vóórkomen van PTSS na een ernstige fluxus post-partum, bij zowel vrouw als partner.

Meer informatie   Download informatie brief

TEACH-studies

Traumatic Events Associated with CHildbirth. In deze grootschalige online onderzoeken wordt de preventie van traumatische bevallingservaringen onderzocht.

Meer informatie

Water studies

WATER staat voor Work-related Adverse and Traumatic Events Research. Binnen verschillende medische beroepsgroepen wordt onderzoek gedaan naar coping, opvang na ingrijpende incidenten en second victims. 

Meer informatie

Richtlijn Bevallingsgerelateerde PTSS

Multidisciplinaire richtlijn “postpartum PTSS en traumatische bevallingservaringen”. Initiatief van de NVOG, in samenwerking met KNOV, NIP en NVvP.

Meer informatie

STAR-studies

Survey for Trauma and Anxiety Recognition: Een enquête uitgezet onder Nederlandse gynaecologen en verloskundigen over de zorg voor vrouwen met angst voor de bevalling en traumatische bevallingservaringen.

Meer informatie

INSPIRE-studie

De titel van deze studie staat voor: INternet seeking-behavior for Pregnancy-related Information REsearch. Voor deze studie is er een vragenlijst uitgezet onder zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger proberen te worden en vrouwen die minder dan 2 maanden geleden bevallen zijn, om hun informatie behoefte op internet, aangaande de zwangerschap te analyseren.  

Meer informatie