1. Capture Group
  2. Projecten

Projecten

Perceive -studie

Onderzoek onder vrouwen met een traumatische bevallingservaring naar het effect van early intervention EMDR op het al dan niet ontwikkelen van (symptomen van) bevallingsgerelateerde PTSS

Meer informatie

Zwanger tijdens Corona

Onderzoek naar de effecten van de Corona pandemie op vrouwen die zwanger zijn. De studie gaat o.a. over hoe het met je gaat op het gebied van stemming, angst, stress, slaap en hoe fysiek actief je bent.

Meer informatie

OptiMUM-studie

Multicenter trial naar het effect van EMDR bij zwangeren met een post traumatische stress stoornis na eerdere bevalling of met Fear of Childbirth.

Meer informatie

HEAR-studie

Request for HElp in fEAr of Childbirth. Over de invloed van zwangerschapsduur op de mate van bevalangst en de behoefte van vrouwen aan extra hulp voor bevalangst.

Meer informatie

IPAD-studie

Identification of Parents in Distress: Prospectieve multicenter studie in de 2e lijn naar het vóórkomen van PTSS na een ernstige fluxus post-partum, bij zowel vrouw als partner.

Meer informatie

VIP-studie

Vision of therapists on treatment of PTSD in pregnancy. De visie van therapeuten op de behandeling van PTSS-klachten tijdens de zwangerschap wordt onderzocht.

Meer informatie

TEACH-studies

Traumatic Events Associated with CHildbirth. In deze onderzoeken is de preventie van traumatische bevallingservaringen onderzocht.

Meer informatie

Water studies

Work-related Adverse and Traumatic Events Research. Onder gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen, psychiaters en orthopedisch chirurgen is onderzoek gedaan naar opvang na ingrijpende incidenten en second victims.

Meer informatie

Richtlijn Bevallingsgerelateerde PTSS

Multidisciplinaire richtlijn “Bevallingsgerelateerde PTSS en PTSS klachten”. Initiatief van de NVOG, in samenwerking met KNOV (verloskundigen), NIP (psychologen) en NVvP (psychiaters). Gepubliceerd in 2019.

Meer informatie

STAR-studies

Screening for Anxiety and Trauma Recognition. Wat weten en vinden gynaecologen en verloskundigen van angst voor de bevalling en PTSS na de bevalling? Wat is hun kennis, attitude en hoe wordt de zorg georganiseerd?

Meer informatie

INSPIRE-studie

INternet seeking-behavior for Pregnancy-related Information REsearch. Wat is de online informatiebehoefte van zwangere vrouwen? 

Meer informatie