1. Capture Group
  2. Projecten: Perceive

Projecten: Perceive

PERCEIVE studie: Postpartum EaRly EMDR-therapy InterVention, a randomized controlled trial

 

Achtergrond van het onderzoek:

Een traumatische ervaren bevalling kan leiden tot posttraumatische stress-stoornis (PTSS) of PTSS klachten, met als gevolg bevalangst in een volgende zwangerschap, verminderde levenskwaliteit, bemoeilijkte moeder-kind binding, depressie en niet meer zwanger durven worden. Tevens laat onderzoek zien dat het mogelijk de cognitieve ontwikkeling van een kind kan bemoeilijken.

EMDR therapie is een bewezen effectieve behandeling voor posttraumatische stress-stoornis.

Hoewel EMDR bewezen effectief is in de behandeling van PTSS (-klachten) is dit nog niet onderzocht bij vrouwen direct postpartum voor het voorkomen van PTSS en verminderen van klachten.

Op dit moment is er geen standaard screening of behandeling voor psychische problemen direct na de partus terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat ook een medisch ongecompliceerde partus tot PTSS kan leiden (bijvoorbeeld door verlies van controle of slechte communicatie).

Een korte en kosteneffectieve interventie op PTSS klachten te verminderen of PTSS te voorkomen is dus erg belangrijk gezien de bovenstaande gevolgen.

 

Doel van het onderzoek:

Het doel van de studie is de effectiviteit en veiligheid van vroege interventie EMDR op PTSS symptomen te onderzoeken in vergelijking met de controle groep waarbij een expectatief beleid wordt gevoerd.

Daarnaast willen wij kijken naar de invloed van de mate van PTSS symptomen en behandeling op kwaliteit van leven, bevalangst, depressieve symptomen en moeder-kind binding.

 

Onderzoeksopzet:

Gerandomiseerde gecontroleerde studie naar het effect van vroege EMDR op ernst van PTSS symptomen vergeleken met de controle groep welke geen vroege interventie krijgt. Vrouwen zullen gerandomiseerd worden voor vroege EMDR of de controle groep (expectatief beleid).

 

Onderzoekspopulatie:

  • Deelnemers zijn vrouwen ouder dan 18 jaar die de Nederlandse taal beheersen en die hun bevalling als traumatisch ervaren hebben.
  • De bevalling mag niet langer dan 2 weken geleden hebben plaatsgevonden.
  • Het trauma mag niet gerelateerd zijn aan eerder bevaltrauma
  • De deelneemster mag niet momenteel of recentelijk onder behandeling of gediagnosticeerd zijn geweest voor een psychiatrische aandoening (minder of gelijk aan drie maanden).

 

Onderzoek door

Drs. YMGA Hendrix, ANIOS gynaecologie

Dr. M.G. van Pampus, gynaecoloog

Prof. Dr. A. de Jongh, gz-psycholoog, bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen