1. Capture Group
  2. L.F. de Graaff (Lisanne)

L.F. de Graaff (Lisanne)

L.F. de Graaff (Lisanne)

L.F. de Graaff (Lisanne)

OLVG Amsterdam

Tijdens mijn opleiding tot arts heb ik ontdekt dat ik erg geïnteresseerd ben in zowel psychiatrie als de obstetrie. Ik ben nu werkzaam als anios gynaecologie/obstetrie in het OLVG Oost en hoop mij in de toekomst als Verloskunde Arts in te kunnen zetten. Voorheen heb ik bij de crisisdienst in Amsterdam en de POP poli (Pediatrie Obstetrie Psychiatrie) in OLVG West gewerkt, een poli speciaal ontwikkeld voor psychiatrische zwangeren. Veel vrouwen hebben een zwangerschapswens en psychische klachten tijdens en na de zwangerschap kunnen deze periode soms negatief beïnvloeden. Ik zie het als een grote uitdaging om iedere vrouw individueel hiermee op een goede manier te begeleiden. Tot nu toe heb ik mij bezig gehouden met onderzoek doen naar en het schrijven van een richtlijn over Post-traumatische Stress Stoornis na de bevalling.